Kurumsal Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Kalite Politikamız

Sağlık Bakanlığının belirlediği Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda Hasta odaklı Multidisipliner çalışma grupları ile hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının haklarını koruyarak hasta bakımını ve tedavisini başlatmak ve sürekliliğini sağlamak, hasta güvenliğini, güvenli ilaç uygulamaları sürecini, çalışan güvenliliğini, hastanede enfeksiyonlardan korunma yöntemleri süreçlerini ve bilgi güvenliğini gelişen ve değişen güncel standartlarla takip ederek sağlık hizmeti vermektir.


Hastanemiz çalışanlarının niteliğini ve eğitimi konularını değerlendirilerek sürekli kaliteyi yükseltmek eğitilme de güncel standartları yakalamak, tesis güvenliğini de sağlayarak çalışanlarımıza ve hastalara güvenli bir yaşam, tedavi ortamı sunmaktır.